Alcash

AlCash softwarová aplikácia

Cash Management pre spracovateľské centrá

AlCash je riadiaci a kontrolný systém pre správu a spracovanie hotovosti, ktorý môže byť nastavený podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka.

  • Systém AlCash umožňuje splniť nariadenia ECB pre obeh bankoviek a mincí.
  • Všetky procesy spracovania hotovosti sú organizované v jednom systéme.
  • Automatizácia procesov znižuje chybovosť a zvyšuje produktivitu práce.
  • Sledovanie zásielok a hotovostí priamo vo vnútri C.I.T. zvyšuje bezpečnosť prevádzky.
  • Ergonomické a intuitívne ovládanie uľahčuje a zefektívňuje prácu s hotovosťou.

 

Systém AlCash sa skladá z nasledujúcich častí

Modul Počitáreň – tvorí základ celého systému. V reálnom čase sleduje stav hotovosti a zásielok v trezore a na jednotlivých zmenách počitárne. Automatizuje procesy spojené s príjmom zásielok, počítaním, balením, výdajom zásielok a účtovaním spočítanej hotovosti.

Modul Bankomaty - prostredníctvom tohoto modulu je možné automatizovať činnosti spojené so správou bankomatov a riadením dotácii.

Modul ATM InSight – na základe pravidelného vyhodnocovania aktuálnych dát z bankomatov a predpovedí stavov hotovostí sa automaticky tvoria objednávky dotácií.

Albacon Albacon