ATM OKI RG8

Použitím obojsmerných (recyklačných) bankomatov možno dosiahnuť vysoký stupeň optimalizácie spracovania hotovosti, keď sa do spracovateľského centra prepravujú len vkladové kazety naplnené prevažne nepoužiteľnými bankovkami.

Flexibilita nastavenia kaziet pomocou konfiguračného softvéru umožňuje prispôsobiť konfiguráciu RG7 a RG8 peňažným tokom na každom mieste. Pobočky s prevahou príjmu môžu uprednostňovať vkladové kazety, pobočky s prevahou výberu budú uprednostňovať recyklačné kazety na výbery.

Tento uzavretý cyklus prijímania a vyberania hotovosti poskytuje možnosť znížiť objemy prepravovanej hotovosti a optimalizovať náklady na zásoby a spracovanie hotovosti.

V súčasnosti sú bankomaty OKI v Slovenskej republike prevádzkované prostredníctvom multivendorského SW KAL, ktorý zabezpečuje prevádzku siete bankomatov viacerých výrobcov, pričom jedno SW riešenie slúži bankomatom OKI, NCR a Diebold Nixdorf. Okrem toho je pripravené riešenie pre implementáciu OKI prostredníctvom softvéru viacerých dodávateľov od skupiny TAS.

 

Výhody OKI RG8

 • Vysoká rýchlosť transakcií 720 bankoviek/minútu.
 • Efektivita recyklácie - pokročilé presné triedenie podľa kvality umožňuje nízke percento bankoviek unfit vyraďovať do odvodu.
 • Pokročilá presná kontrola pravosti umožňuje znížiť na minimum percento neoprávnene zadržaných bankoviek.
 • Overená vysoká dostupnosť s minimom incidentov.
 • Prevencia zásekov a anti-zásekový mechanizmus - Systém autorecovery
 • Minimalizované rozmery pre inštaláciu -  Nízka spotreba energie - Nízka váha
 • Vysoká kapacita kaziet 3100 kusov/ kazetu, 7 kaziet.
 • Možnosť konfigurácie nezávisle na aplikačnom SW.
 • Chránený priestor pre PinPad - zábrana proti cudziemu odsledovaniu PIN kódu.
 • Ergonomická obsluha - chránený priestor pre vklad/výber bankoviek.
 • Štandardizovaná vrstva XFS umožňujúca implementáciu do akéhokoľvek aplikačného multivendor softwaru.

 

RG 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace dokumenty: