Úvodní strana / Cash management

Optimalizace hotovosti ATM sítí a poboček

 

cp

Rozhodnout, aby měl podnik jenom tolik hotovosti, kolik potřebuje není triviální záležitost. Optimální plán cash flow je základem pro všechny úspěšné výrobní a obchodní podniky a je stejně důležitý i v bankovním sektoru ‒ v oblasti provozu ATM sítě.

 

Provozovatelé ATM sítí souběžně řeší dva protichůdné úkoly:

- Udržovat v jednotlivých ATM dostatek hotovosti, aby nedošlo k pozastavení nabízených služeb a navýšení nákladů na zbytečně častou obsluhu ze strany CIT.

- Optimalizovat hotovost uloženou v ATM v takové skladbě a objemu, aby nedocházelo k ekonomickým nákladům ztracených příležitosti z důvodu mrtvé hotovost.

 

CashPlanner řeší oba úkoly souběžně, pro každý bankomat zvlášť a v reálném čase. Predikuje budoucí stavy jednotlivých ATM a nabízí optimální objem hotovosti v závislosti na:

 

- Nákladech (ceny peněz) ve formě uložené hotovosti v ATM 

- Nákladech za služby dotací a dopravy hotovosti (CIT)

- Max. pojistném limitu ATM

 

Charakteristické vlastnosti CashPlanneru:

CASH PLANNER