Špecialista na
bankové a poštové technológie

Úvodná strana / Cash management

Cash Management

cash managment

Úvaha v súvislosti s optimalizáciou a predikciou ATM siete a pobočiek v období, kedy sú peniaze lacné ako možno nikdy v histórii, sa môže zdať ako chôdza po tenkom ľade. Prečo sa vôbec touto otázkou dnes zaoberať? Prečo investovať čas a prostriedky k tomu, aby sme optimalizovali niečo, čo sa na prvý pohľad môže zdať v období nulových úrokov zbytočné?

Dôvodom sú vzájomné závislosti – príčina a dôsledok. Len krátko sa dotkneme veľmi známej teórie „efektu motýlich krídiel“. Efekt motýlieho krídla vyjadruje citlivú závislosť vývoja systému na počiatočných podmienkach. Ich malé zmeny môžu mať za následok veľké variácie v ďalšom priebehu. 

Veľmi jednoducho povedané, teória spočíva v tom, že všetko je ovplyvnené všetkým. A každá maličkosť môže ovplyvniť veľké udalosti. Ako uplatniť teóriu, ktorú popisuje efekt motýlich krídiel, v bankovom biznise? Akú úlohu v tom všetkom zohráva optimalizácia hotovosti ATM a pobočiek?

Stráca optimalizácia hotovosti pri nulových alebo takmer nulových úrokoch význam? V žiadnom prípade! Práve naopak.

Náklady na obsluhu a spracovanie hotovosti vytvára základnú položku nákladov C.I.T. spoločností!!!

Zdá sa, že v období nízkych úrokov je logické dotovať ATM na maximálnu poistnú čiastku. Mohlo by sa dokonca zdať, že sa ušetria náklady za dopravu C.I.T.  Je to skutočne tak, ale za predpokladu, že ceny C.I.T sú reálne nastavené voči klientom, teda cena za službu obsahuje náklady a rozumný zisk.

Ak to tak nie je a ceny za služby sú podhodnotené, efekt motýlich krídiel sa dostaví. Dlhodobým dôsledkom vždy bude zdraženie služby pre banku. Buď z dôvodu odchodu C.I.T. z trhu a zhoršenie konkurenčného prostredia a, resp. alebo zvýšením ceny za službu všetkých C.I.T. Za to ale nemôže optimalizácia, tá bude vo Váš prospech pracovať tak v období nízkych úrokových sadzieb a podhodnotených cien C.I.T., ako aj v období rastov úrokov a zdravého konkurenčného prostredia trhu.

cash managment

hotline