Úvodná strana / Cash management

Optimalizácia hotovosti ATM sietie a poboček

 

cp

 

 

 

Rozhodnúť, aby mal podnik len toľko hotovosti, koľko potrebuje nie je triviálna záležitosť. Optimálny plán cash flow je základom pre všetky úspešné výrobné a obchodné podniky a je rovnako dôležitý i v bankovom sektore ‒ v oblasti prevádzky ATM siete.

 

Prevádzkovatelia ATM sietí súbežne riešia dve protichodné úlohy:

- Udržovať v jednotlivých ATM dostatok hotovosti, aby nedošlo k pozastaveniu ponúkaných služieb a navýšenie nákladov na zbytočne častú obsluhu zo strany CIT.

- Optimalizovať hotovosť uloženú v ATM v takej skladbe a objeme, aby nedochádzalo k ekonomickým nákladom stratených príležitostí z dôvodu mŕtvej hotovosti.

 

CashPlanner rieši obe úlohy súbežne, pre každý bankomat zvlášť a v reálnom čase. Predikuje budúce stavy jednotlivých ATM a ponúka optimálny objem hotovosti v závislosti na:

 

- Nákladoch (ceny peňazí) vo forme uloženej hotovosti v ATM

-  Nákladoch za služby dotácií a dopravy hotovosti (CIT)

-  Max. poistnom limite ATM

 

Charakteristické vlastnosti CashPlanneru:

SK