CashPlanner - moderné riešenie pre vašu správu hotovosti

Prečo si zvoliť CashPlanner?

 • Kontinuálnu predikciu a optimalizáciu nákladov v reálnom čase.
 • Výrazné zníženie prevádzkových nákladov spojených s nedostatkom hotovosti alebo vyšším množstvom hotovosti v ATM a na pobočkách.
 • Ucelený prehľad o histórii, aktuálnom stave hotovosti na jednotlivých miestach a plánoch rozvozu hotovosti.
 • Optimalizáciu nákladov na rozvoz hotovosti pre ATM a pobočky.
 • Optimalizáciu cash flow.
 • Možnosť merania a vizualizácie kvality prediktívneho modelu (porovnanie: plán vs. skutočnosť).
 • Zníženie obeživa v sieti.
 • Optimalizáciu depozitu.
 • Praxou overené riešenie v podmienkach lokálneho trhu.

 

cp 1cp 2

 

Funkcie a vlastnosti

 • Návrh optimalizovaného stavu hotovosti na pobočkách a v sieti ATM.
 • Optimalizácia cyklov dotácií a odvodov v závislosti na cene spracovania hotovosti, krytí maximálnej čiastky hotovosti poisťovňou a cene peňazí.
 • Automatizácia alebo zjednodušenie objednávania dotácie/odvodov do C.I.T. (podpora viac C.I.T.).
 • Začlenenie pobočiek a ATM do užívateľsky definovaných skupín rozdelených podľa
  - business požiadaviek
  - geografických závislostí
  - C.I.T (podľa priradeného depozitu), ktoré obsluhujú pobočku
  - umiestenie pobočiek (napr. obchodné centra, školy, dopravné uzle)
  - iných, užívateľsky definovaných požiadaviek
 • Prezentácia údajov získaných alebo plánovaných úspor použitím navrhnutých optimalizačných krokov.
 • Korekcia na tendencii ATM / pobočky.
 • Obeh informácií, ktoré súvisia s jednotlivými procesmi a optimalizáciou nákladov hotovosti.
 • Podpora plánovania vo viacerých menách na úrovni nominálov (vrátane mincí).
 • Podpora viacerých jazykov (CZ/SK, AJ).
 • Podpora sviatkov a víkendov.
 • Pribor / Euribor online reader.
 • Podpora prehľadov v google maps.

cash planner