CashPlanner

CashPlanner - moderní řešení pro váš cash management

S POUŽITÍM CASHPLANNER DOSÁHNETE

 • Kontinuální predikce a optimalizace nákladů v reálném čase.
 • Výrazné snížení provozních nákladů spojených s nedostatkem hotovosti nebo vyšším množstvím hotovosti v ATM a na pobočkách. 
 • Ucelený přehled o historii, aktuálním stavu hotovosti na jednotlivých místech a plánu rozvozu hotovosti.
 • Optimalizace nákladů na rozvoz hotovosti pro ATM a pobočky.
 • Optimalizace cash flow.
 • Možnost měření a vizualizace kvality prediktivního modelu (srovnání plán vs. skutečnost).
 • Snížení oběživa v síti.
 • Optimalizaci depozita.
 • Praxí ověřené řešení v podmínkách lokálního trhu.

 

FUNKCE A VLASTNOSTI

LEGISLATIVA

 • Návrh optimalizovaného stavu hotovosti na pobočkách a v síti ATM.

 • Optimalizace cyklů dotací a odvodů v závislosti na ceně zpracování hotovosti, krytí maximální částky hotovosti pojišťovnou a na ceně peněz.

 • Automatizace nebo zjednodušení objednávání dotace/odvodů do C.I.T. (podpora více C.I.T.).

 • Začlenění poboček a ATM do uživatelsky definovaných skupin rozdělených podle

Business požadavků

Geografických závislostí

C.I.T (podle přiřazeného depozita), které obsluhují pobočku

Umístění poboček (např. obchodní centra, školy, dopravní uzly)

Jiných uživatelsky definovaných požadavků

 • Prezentace dat získaných nebo plánovaných úspor použitím navrhnutých optimalizačních kroků.

 • Korekce na tendenci ATM / pobočky.

 • Oběh informací, které souvisí s jednotlivými procesy a optimalizací nákladů hotovosti.

 • Podpora plánování ve více měnách na úrovní nominálů (včetně mincí).

 • Podpora více jazyků (CZ, AJ). 

 • Podpora svátku a víkendů.

 • Pribor / Euribor online reader.

 • Podpora přehledů v google maps.

Albacon Albacon

Související dokumenty:

rearrange-with-zoom-and-earth-as-goto.PNG Naklady.png Nastaveni cista.png Stav aplikace cista.png Stav site.png