Glory CI-100

CI-100 je obojsmerný (recyklačný) systém s uzavretým cyklom hotovosti pre back office, ktorý automaticky spracováva tržby a automaticky pripravuje pokladničné limity a dotácie pokladní.

Skladá sa z obojsmerného modulu pre bankovky CI-100 B a obojsmerného modulu pre mince CI-100 C. Systém CI-100 spolu s obojsmernými automatickými pokladňami CI-10 tvorí uzavretý bezdotykový bezpečný systém. Všetky bankovky cirkulujú medzi supermarketom a bezpečnostnou agentúrou v uzamknutých kazetách alebo zapečatených vakoch.

Vďaka uzavretému cyklu dochádza k redukcií obeživa . Pri implementácií automatických pokladní sa podstatne zníži počet mincí v systéme a náklady na manipuláciu s nimi. Všetky mince zostávajú uzamknuté v recyklačných zariadeniach pripravené na ďalší deň.

Všetky transakcie a udalosti v systéme sú zaznamenané a logované v reálnom čase na CI-Serveri.

 

Funkcie CI-100

CI-100

 

Centrálny systém pre hotovostný cyklus

Hotovostný cyklus je centrálne riadený a monitorovaný pomocou CI-SERVERU, ktorý podáva dokonalý prehľad o všetkých komponentoch systému. Systém je možné budovať postupne od trezoru v zázemí, kedy sa do trezoru automaticky prijímajú tržby a vydáva sa štartovacia hotovosť pre klasické pokladne.

Následne je možné vytvoriť bezdotykový systém, kedy sa žiadnej bankovky v prevádzke nedotkne ľudská ruka.

 

ci100

Súvisiace dokumenty: