Hodnotové počítačky

Zvyšujú efektivitu počítania - po spočítaní vkladu sa automaticky vygeneruje zoznam podľa nominálnej hodnoty s celkovou sumou vkladu.

 

Používajú rovnakú technológiu kontroly pravosti ako certifikované počítačky, len nemajú funkciu triedenia bankoviek na použiteľné a nepoužiteľné pre ďalší obeh. Počítajú kusy a hodnotu bankoviek rovnakým spôsobom ako certifikované počítačky.

Výstupom je zoznam podľa nominálnej hodnoty s celkovou sumou vkladu. Počítanie prijatej hotovosti je oveľa rýchlejšie ako pri počítačkách, ktoré počítajú len kusy.

 

 

GFS 120                           GFS 220

                 GFS 120                                                   GLORY GFS 220 CS