IR kamery

Specifikace

Ověřování pravosti bankovek pomocí Infrakamer je založeno na kontrole mapy bankovek v infračerveném spektru. IR kamery snímají v infračerveném spektru bankovku a promítají její obraz na obrazovku přístroje. Bankovka s odlišnou IR mapou se v balíčku bankovek snadno rozezná.

V nabídce jsou IR Kamery

hotline