IR kamery

Špecifikácia

Overovanie pravosti bankoviek pomocou infrakamier je založené na kontrole mapy bankoviek v infračervenom spektre. IR kamery snímajú v infračervenom spektre bankovku a premietajú jej obraz na obrazovku prístroja. Bankovka s odlišnou IR mapou sa v balíčku bankoviek ľahko rozozná.

V ponuke sú IR Kamery

hotline