Základná rada

Počítajú počet kusov bankoviek bez ohľadu na ich nominálnu hodnotu. Bankovky sa pred počítaním musia roztriediť podľa nominálnej hodnoty. Prepočítanie na celkovú hodnotu sa musí vykonať ručne.

Tieto počítačky sú vhodné najmä na počítanie vytriedeného vkladu a na  dávkovanie bankoviek.

 

GLORY GFB-800

GLORY GFB 800