Modul Bankomaty

SPECIFIKACE

Prostřednictvím tohoto modulu lze automatizovat činnosti spojené se správou bankomatů a řízením dotací jako např. 

  • evidence bankomatů a kazet
  • skladové hospodářství pro kazety
  • sledování hotovosti nutné k plnění bankomatů
  • evidence trvalých objednávek na dotace bankomatů
  • příjem objednávek na dotace bankomatů
  • úprava trvalých objednávek na základě předpovědí získaných z modulu ATM InSight
  • pořizování údajů o plnění kazet
  • automatické pořizování dat z počítání zbytkové hotovosti
  • reporty o výměně kazet v bankomatech
  • evidence vyřízených objednávek

hotline