Modul Bankomaty

Prostredníctvom tohto modulu je možné automatizovať činnosti spojené so správou bankomatov a riadením dotácii ako je napr.

  • evidencia bankomatov a kaziet
  • skladové hospodárstvo pre kazety
  • sledovanie hotovosti potrebnej k plneniu bankomatov
  • evidencia trvalých objednávok na dotácie bankomatov
  • príjem objednávok na dotácie bankomatov
  • úprava trvalých objednávok na základe predpovedí získaných z modulu ATM InSight
  • získavanie údajov o plnení kaziet
  • automatické získavanie dát z počítania zostatkovej hotovosti
  • reporty o výmene kaziet v bankomatoch
  • evidencia spracovaných objednávok