ATM InSight

Modul Optimalizace ATM InSight

 

Modul ATM InSight zpracovává informace o stavu hotovosti v bankomatech, které následně zasílá provozovateli bankomatů např. prostřednictvím e-mailových zpráv.

Na základě těchto informací provádí pomocí matematických algoritmů předpovědi stavů hotovosti.

V dostatečném předstihu (nastavitelném, typicky třídenním) připraví objednávky dotace jednotlivých bankomatů a případně navrhne optimální částky plnění tak, aby byla vybalancována cena peněz a cena za dotaci.

Automaticky poskytuje seznam bankomatů, kde by mělo dojít k dotaci.

Objednávky generované modulem ATM InSight automaticky přebírá modul Bankomaty jako informaci pro plnění jednotlivých bankomatů.

Albacon Albacon

Prospekt