• Česky
  • slovensky
  • English
automatyzacja • bezpieczeństwo • optymalizacja

ATM InSIght

ATM InSIght

ATM InSIght jest niezależnym modułem flagowego systemu CMS Alcash i został stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń firmy w realizacji oprogramowania dla instytucji finansowych. Produkt łączy w sobie cechy rozwiązania gotowego, takie jak niski koszt oraz krótki czas wdrożenia. W zależności od wymagań klienta można zwiększyć funkcjonalność systemu poprzez dołączenie dodatkowych modułów.

Harmonogram obsługi

Pierwszą najważniejszą cechą naszego rozwiązania, a zarazem jego podstawą jest wytworzenie wysokich jakości prognoz stanów bankomatów na podstawie danych historycznych. Wytworzenie takich prognoz nie jest prostym zadaniem i wymaga zastosowania zaawansowanej analizy statystycznej, którą można uzyskać poprzez zastosowanie w algorytmie prognostycznym sieci neuronowych tzn. ATM InSight porównuje wytworzone prognozy z danymi rzeczywistymi i uczy się w taki sposób dobierać parametry optymalizacji aby uzyskać jak najwyższą jakość prognoz. Następnie w oparciu o prognozy moduł tworzy harmonogram zasileń bankomatów, który w znacznym stopniu zmniejsza zwroty gotówkowe z bankomatów. Wytworzony harmonogram obsługi bankomatów uwzględnia stałe święta oraz umożliwia manualne definiowanie świąt ruchomych. 

 

Optymalizacja zasileń

Drugą funkcją modułu mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów jest optymalizacja zasileń. ATM InSight biorąc pod uwagę koszty związane z przygotowaniem zasileń, transportem oraz z tzw. kosztami "mrożenia gotówki" w taki sposób dobiera zasilenia, aby koszty dzienne jak i całego cyklu obsługi bankomatu były jak najmniejsze.

 

Komfort użytkownika

Operatorzy modułu ATM InSight mają możliwość sparametryzowania harmonogramu poprzez ustawienie np. ilości maksymalnej obsługi bankomatów jaką operator może zapewnić w ciągu 24h, dni pracujących – nie pracujących oraz wielu innych. Ponadto moduł umożliwia monitoring bieżącego stanu bankomatów, prowadzenia dokumentacji w zakresie obrotu gotówkowego, planowanie i składanie zamówień przez filie w dniu poprzedzającym transport. Zamówienia mogą składać i przeglądać uprawnieni użytkownicy. System umożliwia generowanie, drukowanie i eksportowanie raportów z danymi statystycznymi. Automatycznie archiwizuje wczytane raporty do centralnej bazy danych. Moduł ATM InSIght umożliwia także testowanie jakości prognoz porównując je z danymi rzeczywistymi. Wszystkie powyższe cechy mają na celu automatyzację procesu oraz eliminację błędów wpływając na obniżenie kosztów.

 

Korzyści:
  • minimalizacja kosztów związanych z obsługą ATM, transportem oraz "mrożeniem gotówki"
  • centralne zarządzanie
  • optymalny harmonogram obsługi ATM
  • wszystkie dane o stanach ATM oraz prognozach zapisywane są w centralnym miejscu
  • podniesienie jakosci obsługi klienta, w znaczym stopniu oduzależnienie Banku, Cash Center od wiedzy eksperckiej pracowników.