ATM InSight

Modul Optimalizácia ATM InSight

Modul ATM InSight spracováva informácie o stave hotovosti v bankomatoch, ktoré následne zasiela prevádzkovateľovi bankomatov napr. prostredníctvom e-mailových správ.

Na základe týchto informácií vykonáva pomocou matematických algoritmov predpovede stavu hotovosti.

V dostatočnom predstihu (nastaviteľnom, bežne trojdennom) pripraví objednávky dotácií jednotlivých bankomatov a prípadne navrhne optimálne hodnoty plnenia tak, aby bola vybalancovaná cena peňazí a cena za dotácie.

Automaticky poskytuje zoznam bankomatov, kde by malo dôjsť k dotáciám.

Objednávky generované modulom ATM InSight automaticky preberá modul Bankomaty ako informáciu pre plnenie jednotlivých bankomatov.

Albacon Albacon