Základná funkcia modulu Počítareň

Základná funkcia modulu Počitáreň

 • Umožňuje systémovú integráciu počítacích strojov GLORY
  (automatické zasielanie výsledkov počítania do systému)
 • Umožňuje prácu s viacerými menami
 • Automatizuje všetky činnosti pri spracovaní zásielok
 • Umožňuje automatický príjem zásielok pomocou čiarového kódu
 • Umožňuje automatické generovanie čiarových kódov z databázy a ich tlač
 • Vytvára zoznamy prijatých alebo vydaných zásielok z trezoru
 • Obsahuje správu obalu
 • Obsahuje štruktúrovanú databázu klientov a bánk
 • Poskytuje vynikajúci prehľad o spracovaných platbách
 • Umožňuje vytvárať reporty na základe rôznych filtrov
 • Poskytuje protokoly udalostí (tzv. event logy)
 • Automaticky generuje zostavy platieb k zaúčtovaniu
 • Poskytuje výpisy spracovania tržieb
Albacon Albacon