• Česky
  • slovensky
  • English
Špecialista na
bankové a poštové technológie

Front office

Pre front office existujú 4 možnosti:

 

1) Pokladničné zásuvky

V markete sa používajú na front office klasické pokladničné zásuvky. CI-100 vykonáva automaticky vklady platieb a dotáciu pokladničných limitov.

front_office_pokladni_zasuvka

 

2) CI-10

Do systému sa inštalujú automatické pokladne CI-10 kompatibilné s CI-100.

 cashinfinity_ci-10

 

3) MoveFlow

Do systému sa inštaluje samoobslužný pokladničný systém MoveFlow. Komponentom pre príjem a vrátenie bankoviek a mincí je CI-10. Ostatné komponenty sú dodané subdodávateľsky - napr. švédska firma ITAB.

 front_office_moveflow

4) TwinFlow

Do systému sa inštaluje samoobslužný pokladničný systém TwinFlow. Komponentom pre príjem a vrátenie bankoviek a mincí je CI-10. Ostatní komponenty sú dodané subdodávateľsky - napr. švédska firma ITAB.

 front_office_twinflow

Súvisiace dokumenty: