Front office

PRO FRONT OFFICE EXISTUJÍ 4 MOŽNOSTI

1. POKLADNÍ ZÁSUVKY

V marketu se používají na front office klasické pokladní zásuvky. CI-100 provádí automaticky vklady plateb a dotaci pokladních limitů.

 

front_office_pokladni_zasuvka

 

2. CI-10

Do systému se instalují automatické pokladny CI-10 kompatibilní s CI-100.

 

 cashinfinity_ci-10

 

2. MOVEFLOW

Do systému se instaluje samoobslužný pokladní systém MoveFlow.

Komponentou pro příjem a vrácení bankovek a mincí je CI-10. Ostatní komponenty jsou dodány subdodavatelsky - např. švédská firma ITAB.

 

 front_office_moveflow

 

4. TWINFLOW

Do systému se instaluje samoobslužný pokladní systém TwinFlow. Komponentou pro příjem a vrácení bankovek a mincí je CI-10. Ostatní komponenty jsou dodány subdodavatelsky - např. švédská firma ITAB.

 front_office_twinflow

hotline

 

Související dokumenty: