Úvodná strana / ECB / Pre banku a zmenárne

Pre banku a zmenárne

Pre banky a zmenárne


Pre pokladne bánk a zmenárneALBACON v ponuke niekoľko riešení, ktoré sa od seba líšia stupňom automatizácie spracovania hotovosti.

Počítačky bankoviek s funkciou triedenia FIT/UNFIT USF50 a USF51  a triedička USF-100 overia a spočítajú zmes bankoviek, rozpoznajú pritom nominálnu hodnotu a roztriedia bankovky podľa opotrebenia na vhodné pre ďalší obeh a nevhodné.

Počítačka USF-50 je jednomenová, kontroluje pravosť a vhodnosť pre ďalší obeh bankoviek EUR, ostatné meny len počíta.

Počítačka USF-51 je štvormenová, kontroluje, počíta hodnotu a triedi meny EUR+USD+GBP+CZK, ostatné meny len počíta.

Recyklačná pokladňa RBG 200 pre príjem a výdaj bankoviek v uzavretom cykle je najlepším riešením pre otvorené pokladne bánk. RGB-200 pri príjme bankovky overí a spočíta. Urobí súpisku a pošle ju do systému. Zároveň skontroluje, či sú bankovky vhodné pre ďalší obeh. Bankovky vhodné uloží do trezoru na recyklačné kazety. Z týchto kaziet sú bankovky následne vydávané ďalším klientom.

Vzhľadom na svoje malé rozmery a flexibilitu je RGB-200 vhodná pre všetky pokladne bánk. Minimalizuje náklady na prácu s hotovosťou. V štandarde má štyri meny EUR+USD+GBP+CZK.

Multifunkčný ATM RG7 je najlepším riešením pre príjmy a výdaje bankoviek klientov bez asistencie pokladníka. Klienti si môžu hotovosť sami vložiť do RG7. Automat vykoná všetky činnosti a vydá doklad o uskutočnení vkladu. Bankovky vhodné pre ďalší obeh sa uložia do recyklačných kaziet, kde sú pripravené pre výbery.

 

hotline