Úvodná strana / ECB / Pre spracovateľov

Pre spracovateľov

Pre spracovateľov


Pre počítane bank a bezpečnostných agentúr C.I.TALBACON ponuku produktovej rady triedičiek bankoviek a zostavu, ktorá sa skladá z počítačky bankoviek GFS120 a triedičky UW600.

Pre počítanie tržieb v bezpečnostných obaloch je vhodné doplniť triedičku UW 600 o počítačky bankoviek GLORY GFS120. Vytvorí sa dvojstupňový systém spracovania. Počítačka GFS 120 automaticky spočíta uzavretý obal a urobí za obal súpisku. V tomto kroku sa riešia prípadné diferencie a podozrivé bankovky. Následne sa na triedičke bankoviek UW600 (prípadne UWH-1000) tržby roztriedia na vhodné a nevhodné bankovky pre ďalší obeh a nadavkujú sa.

V prípade použitia automatizovaného systému  AlCash pre automatizáciu a riadenie toku hotovosti je možné z počítačiek bankoviek GFS120 a UW600 (UWH-1000) zasielať výsledky počítania do systému plnoautomaticky. Podstatne sa tým zvýši produktivita spracovania.

  hotline