RGB-200

RBG-200

Poskytuje najlepšie plnoautomatizované riešenie pre komplexné spracovanie bankoviek podľa požiadaviek ECB, vrátane recyklácie a teda s rýchlou návratnosťou investície.

 

ŠPECIFIKÁCIA

Recyklačná pokladňa GLORY RBG-200 je deviatou generáciou recyklačných pokladní GLORY.

Tvorí hlavnú hardwarovú komponentu automatizovaného pokladničného systému, ktorá zastúpi celkovú prácu s bankovkami za pokladníka. 

 

VYUŽITIE

RBG-200 môže byť konfigurovaná i pre veľké objemy hotovosti. Umožňuje recyklovať viacej mien súčasne. V štandarde RBG-200 sú meny EUR, USD, GBP, CZK. Pri vklade automaticky spočíta, overí pravosť bankoviek a roztriedi ich podľa kvality.

Vhodné bankovky pre ďalší obeh (FIT) sa uložia do trezoru (do recyklačných kaziet), kde sú pripravené k ďalším výberom.

Nevhodné bankovky (UNFIT) sa uložia do zbernej kazety.

 

VÝHODY

 • Zníženie peňažných zásob na pobočkách
 • Odstránenie nutnosti školenia zákazníkov
 • Zníženie času pri ručnom overovaní pravosti bankoviek
 • Zníženie času na pokladničné transakcie
 • Odstránenie denných uzávierok pokladne
 • Príprava optimálnej skladby nominálov pre výdaj
 • Odstránenie prepočítavania hotovosti medzi pokladňami a hlavným trezorom
 • Odstránenie prenášania hotovosti z pokladní do zázemia banky
 • Viac času pre obchodné aktivity bankových poradcov
 • Zvýšenie presnosti a odstránenie chybovosti pri pokladničných transakciách
 • Zvýšenie bezpečnosti na otvorených priečinkoch
 • Zníženie výdajov na prepravu
Albacon Albacon

Súvisiace dokumenty: