• Česky
  • slovensky
  • English
Špecialista na
bankové a poštové technológie

Služby pre ATM

 

Poskytovanie kompletného servisu SLM a FML pre bankomaty OKI RG7 a RG8.

SW podpora ovládačov XFS pre ATM OKI RG7 a RG8.

Podpora implementácie v aplikačnom softvéri viacerých dodávateľov nezávisle od dodávateľa ATM.

Inštalácia hardvéru, riadiacej vrstvy XFS a aplikačného softvéru.