Služby pre ATM

 

  • Poskytovanie kompletného servisu SLM a FML pre bankomaty OKI RG7 a RG8.
  • SW podpora ovládačov XFS pre ATM OKI RG7 a RG8.
  • Podpora implementácie v aplikačnom softvéri viacerých dodávateľov nezávisle od dodávateľa ATM.
  • Inštalácia hardvéru, riadiacej vrstvy XFS a aplikačného softvéru.