smart rz 100

SMART RZ 100

Špecifikácia

Samoobslužná pokladňa pre mince a bankovky sú určené pre spoločnosti, ktoré od svojich zamestnancov alebo zákazníkov inkasujú hotovosť vo svojich prevádzkach, ktorú následne vkladajú na účet prostredníctvom banky alebo C.I.T. spoločnosti. Pomocou samoobslužných pokladní možné celý proces odovzdávania, počítania, overovania a účtovania hotovosti automatizovať, urýchliť, zjednodušiť a zlacniť. Vkladať možno ako zmes mincí, tak zmes bankoviek, ktoré pokladnica automaticky spočíta, overí ich pravosť a uloží do trezorovej časti.

Parametre

 • Dostupnosť 24 hodín denne, 365 dní v roku.

 • Úspora nákladov (pokladňa Vám nahradí pokladníka a navyše nepodlieha Zákonníka práce).

 • Zabezpečenie proti krádeži.

 • 100% kontrola pravosti u prijímaných bankoviek a mincí.

 • Kompletne outsourcovatelný systém spracovania tržieb (správa pokladne C.I.T.).

Výhody

 • Ovládací softvér SMART a diaľková správa CDWM je vyvinutá spoločnosťou Albacon Systems, a.s. (Naši programátori dokážu flexibilne reagovať na Vaše prevádzkové potreby).
 • Integrácia pokladní so systémami tretích strán akoukoľvek formou (20-ročné skúsenosti s integráciou strojov do bankových a firemných systémov).
 • Prestupové kazeta (escrow) umožňuje vrátiť vložené bankovky pred uložením do trezoru (užívateľ vkladá odsúhlasenú čiastku).
 • Pokladňa má oddelený prístup do počítacie a trezorové časti (rýchly servis).
 • Veľkokapacitné akceptor bankoviek (až 300 ks).
 • Obrazovka môže slúžiť ako informačný alebo reklamný panel.
 • Jednoduchá a intuitívna obsluha (navigačné texty a animácie).
 • Voliteľné spôsoby identifikácie užívateľov a transakcií - zadaním ID pomocou klávesnice, identifikačnou kartou alebo čipom, čiarovým alebo 2D kódom.
 • Voliteľné ovládacie prostredie pre rôzne skupiny užívateľov (vodič, pokladničné, samoodvoz, informačná kancelária, čerpacie stanice).
 • Možnosť vrátenia preplatkov (eliminácia diferenciou) a výdaja bankoviek (firemné bankomat).
 • Ukladanie bankoviek v porovnaní stave do vopred zapečatenej odvodovej kazety (výrazná úspora pri spracovaní hotovosti proti vakovým systémom).
Albacon Albacon

Súvisiace dokumenty: