Back office CI-100

Specifikace

CI-100 je obousměrný (recyklační) systém s uzavřeným cyklem hotovosti pro back office, který automaticky zpracovává tržby z jednotlivých pokladen a automaticky připravuje pokladní limity a průběžné dotace.

Skládá se z obousměrného modulu pro bankovky CI-100B a obousměrného modulu pro mince CI-100C. V modulu pro bankovky je umístěno plnohodnotné PC s CASHINFINITY™-Serverem, který dokonale řídí systém odvodů tržeb a výdeje pokladních limitů. Celý systém je obsluhován pomocí 17“ dotykové obrazovky.

Do systému CASHINFINITY™ mohou, ale také nemusí být na Front Office integrovány  obousměrné automatické pokladny CI-10. Recyklační pokladny CI-10 používají univerzální kazety s interface. Tyto kazety se mohou plnit/vyprazdňovat buď nasazením do docking station CI-100 nebo dotační/odvodovou transakcí. Může být tak vytvořen uzavřený bezdotykový bezpečný systém.

 

Je-li instalován terminál CI-100 pro back office, všechny bankovky cirkulují mezi supermarketem a bezpečnostní agenturou v zapečetěných kazetách nebo zapečetěných vacích.

Díky uzavřenému cyklu dochází k redukci oběživa. Při implementaci automatických pokladen se podstatně sníží počet mincí v systému a náklady na manipulaci s nimi. Všechny mince zůstávají uzamčené v recyklačních zařízeních připravené na další den.

Všechny transakce a události v systému jsou zaznamenány a logovány v reálném čase na CI-Serveru.  Z hlediska bezpečnosti si lze vybrat mezi trezorem UL nebo trezorem CEN III.

ci-100_stroj

 

Funkce CASHINFINITY™ CI-100

CI-100 umožňuje vkládat platby v bankovkách do terminálu ručně nebo plně automaticky z automatické pokladny CI-10. Platby v mincích se vkládají ručně.

CI-100 umožňuje automaticky vydávat pokladní limity v bankovkách a mincích. Bankovky se vydávají rychlostí 4 bankovky za sekundu a mince rychlostí 40 mincí za sekundu. Výhodou je fakt, že se všechny nominální hodnoty vydávají rychle a naráz.

V případě, že v systému CASHINFINITY™ je CI-10 implementováno dotují se pokladní limity do interface kazety automaticky pomocí docking station. Limity mincí se nechávají v CI-10 a ručně se doplňují na Váš požadovaný limit (na konci dne je méně mincí než pokladní limity), takže se CI-10 dotuje mincemi automaticky dotační transakcí.

ci-100_bankovkyci-100_kazety

 

CI-100 dotace/odvody

Dotace

Dotace bankovek se provádějí buď ručně nebo pomocí univerzálních kazet s interfacem pomocí docking station. Dotace mincí se provádějí ručně. Vkládají se netříděné bankovky a mince.

 

Odvody

CI-100 je dodáván ve dvou variantách podle toho, jaký způsob odvodu se používá pro odvod bankovek. Je možné si vybrat mezi uzamykatelnou odvodovou kazetou a zapečetěným jednorázovým PVC vakem. Technologie automaticky pečetěného vaku je výhodná z hlediska úspory nákladů na drahé kazety a jejich opravy.

 

Pro odvod mincí se používá automaticky uzamykatelný sběrný kontejner pro mince. Oba způsoby mají společné to, že v okamžiku vyjmutí jsou bezpečně zapečetěny. Je tedy prokazatelné, že nedošlo k neoprávněnému vniknutí do transportního prostředku.

 hotline

 

Související dokumenty: