• Česky
  • slovensky
  • English
Špecialista na
bankové a poštové technológie

Back office CI-100

Špecifikácia

CI-100 je obojsmerný (recyklačný) systém s uzatvoreným cyklom hotovosti pre back office, ktorý automaticky spracováva tržby z jednotlivých pokladní a automaticky pripravuje pokladničné limity a priebežné dotácie.

Skladá sa z obojsmerného modulu pre bankovky CI-100B a obojsmerného modulu pre mince CI-100C.

V module pre bankovky je umiestený plnohodnotný PC s Cash Infinity-Serverom, ktorý dokonale riadi systém odvodov tržieb a výdaju pokladničných limitov. Celý systém je obsluhovaný pomocou 17“ dotykovej obrazovky.

Do systému Cash Intimity môžu, ale tiež nemusia byť na Front Office integrované  obojsmerné automatické pokladne CI-10. Recyklačné pokladne CI-10 používajú univerzálne kazety s interface. Tieto kazety sa môžu plniť/vyprázdňovať buď nasadením do docking station CI-100 alebo dotačnou/odvodovou transakciou. Môže byť tak vytvorený uzatvorený bezdotykový bezpečný systém.

Ak je inštalovaný terminál CI-100 pre back office, všetky bankovky cirkulujú medzi supermarketom a bezpečnostnou agentúrou v zapečatených kazetách alebo zapečatených vakoch.

Vďaka uzatvorenému cyklu dochádza k redukcii obeživa. Pri implementácii automatických pokladní sa podstatne zníži počet mincí v systéme a náklady na manipuláciu s nimi. Všetky mince zostávajú uzatvorené v recyklačných zariadeniach pripravené na ďalší deň.

Všetky transakcie a udalosti v systéme sú zaznamenané a logované v reálnom čase na CI-Servery. Z hľadiska bezpečnosti si možno vybrať medzi trezorom UL alebo trezorom CEN III.

ci-100_stroj

Funkcie Cash Infinity CI-100

CI-100 umožňuje vkladať platby v bankovkách do terminálu ručne alebo plne automaticky z automatickej pokladne CI-10.

Platby v minciach sa vkladajú ručne.

CI-100 umožňuje automaticky vydávať pokladničné limity v bankovkách a minciach. Bankovky sa vydávajú rýchlosťou 4 bankovky za sekundu a mince rýchlosťou 40 mincí za sekundu. Výhodou je fakt, že sa všetky nominálne hodnoty vydávajú rýchlo a naraz.

V prípade, že v systéme Cash Infinity je CI-10 implementované dotujú sa pokladničné limity do interface kazety automaticky pomocou docking station. Limity mincí sa nechávajú v CI-10 a ručne sa doplňujú na Váš požadovaný limit (na konci dňa je menej mincí ako pokladničné limity), tak že sa CI-10 dotuje mincami automaticky dotačnou transakciou.

 

ci-100_bankovkyci-100_kazety

 

CI-100 dotace/odvody

Dotácie

Dotácie bankoviek sa vykonávajú buď ručne alebo pomocou univerzálnych kaziet s interfaceom pomocou docking station. Dotácie mincí sa vykonávajú ručne. Vkladajú sa netriedené bankovky a mince.

 

Odvody

CI-100 je dodávaný vo dvoch variantoch podľa toho, aký spôsob odvodu sa používa pre odvod bankoviek. Je možné si vybrať medzi uzamykateľnou odvodovou kazetou a zapečateným jednorázovým PVC vakom. Technológia automaticky pečateného vaku je výhodná z hľadiska úspory nákladov na drahé kazety a ich opravy.

Pre odvod mincí sa používa automaticky uzamykateľný zberný kontejner pre mince. Obidva spôsoby majú spoločné to, že v okamihu vybratia sú bezpečne zapečatené. Je teda preukázateľné, že nedošlo k neoprávnenému vniknutí do transportného prostriedku.

 

Súvisiace dokumenty: